កែវ ចាន់រ៉ា

ក្បែមាត់ស្រះនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយ ស្រ្តីវ័យក្មេងដែលមានវ័យប្រមាណជាជាង២០ឆ្នាំកំពុងតែអង្គុយធ្វើការសន្ទនាជាមួយLWHRD។ កែវ ចាន់រ៉ា គឺជាឈ្មោះស្រ្តីវ័យក្មេងម្នាក់នេះ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ចាន់រ៉ា កំពុងតែបម្រើការក្នុងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានដំណែងជា”អគ្គលេខាធិការរង”។ ទំរាំតែបានទទួលដំណែងបច្ចុប្បន្ននេះ ចាន់រ៉ាបានតស៊ូឆ្លងកាត់នូវឧបសគ្គជាច្រើន ដើម្បីសម្រេចនូវក្តីស្រមៃខ្លួន។

1617231_564647263634904_6605474758412398017_o

តើអ្នកចង់ដឹងទេថាពីយុវតីម្នាក់ដែលបម្រើការជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ក្លាយមកជាស្ត្រីវ័យអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងឆ្លងកាត់បញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះ ហើយតើគាត់ធ្វើការតស៊ូយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីជម្នះបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ? តើអ្វីជាកត្តាជម្រុញឲ្យស្រ្តីរូបនេះនៅតែបន្តការងាររបស់ខ្លួន? សូមចុចនៅទីនេះដើម្បីអានបន្ថែម!

Hong Naysim

ថ្ងៃ នេះ ដំណើរ ជីវិត របស់ ស្រ្តី ដែល ធ្វើ ការ ការពារ សិទ្ធិ មនុស្ស បាន ធ្វើ ការ សម្ភាសន៍ ស្រ្តី ដែល បម្រើការ ជាអ្នក ប្រឹក្សា ផ្លូវ ចិត្ត ដល់ ក្រុម ងាយ រង គ្រោះ ដូចជា អ្នក ប្រើ គ្រឿង ញៀន ស្រ្តី ធ្វើ ការ នៅ សេវា កំសាន្ត និង ស្រ្តី ដែល ប្រកប របរ ជា នារី បម្រើ សេវា ផ្លូវ ភេទ ជា ដើម។ ណៃស៊ីម ជា ឈ្មោះ របស់ យុវតី ម្នាក់ ដែល បម្រើការប្រឹក្សា ផ្លូវ ចិត្ត នេះ។ នៅ ពេល ដែល LWHRD សួរ ទៅ កាន់ ណៃស៊ីម ពី មូល ហេតុ ដែល ចាប់ អាជីព ជា អ្នកប្រឹក្សា យោបល់ គាត់ បាន បញ្ជាក់ ថា “ការ ដែល ប្រកប ការ ងារ នេះ ពី ព្រោះ តែ ចំណង់ ចំនូល ចិត្ត”។

1

ដោយ សារ តែ ការ ចាប់ អាជីព ការងារ ជា អ្នក ប្រឹក្សា ផ្លូវ ចិត្ត ចំពោះ ជន ងាយ រង គ្រោះ ពេល ខ្លះ ណៃស៊ីមត្រូវ ចុះ ទៅ ធ្វើ ការ តាម បណ្តា ខេត្ត ផ្សេងៗ ព្រម ទាំង ចុះ ទៅ ដល់ កន្លែង ដែល អ្នក ប្រើ គ្រឿង ញៀន ស្រ្តី ធ្វើការ នៅ សេវា កំសាន្ត និង ស្រ្តី ដែល ប្រកប របរ ជា នារី បម្រើ សេវា ផ្លូវ រស់ នៅ ឬ ធ្វើ ការ ដែល កត្តា ទាំង នេះ ចូល រួម ចំណែក ក្នុង ការ បង្កើត ឲ្យ មាន បញ្ហា ប្រឈម សម្រាប់ ណៃស៊ីម ផង ដែរ។ នៅ ពេល ដែល សាក សួរ ណៃស៊ីម ថា តើ ហេតុ អ្វី បាន ជា កត្តា ទាំង នេះ ក្លាយ ជា បញ្ហា ប្រឈម សម្រាប់ គាត់? ណៃស៊ីម ញញឹម នឹងឆ្លើយ ថា “តាម ធម្មតា អ្នក ជិត ខាង គាត់ តែង តែ និយាយ ថា រៀន សូត្រ បាន សមរម្យ ម៉េច មិន ទៅ ធ្វើការ ផ្សេង ? ហេតុអ្វី ក៍ ទៅ ធ្វើ ការ បែប នឹង? តែ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៍ ដោយ ខ្ញុំ នៅ តែ ពេញ ចិត្ត នូវ អ្វី ដែលខ្ញុំ ធ្វើ។”

សូមចុចនៅទីនេះដើម្បីអានបន្ថែម!

Chandi Tel

នៅ ក្នុង បរិវេណ នៃ សាកលវិទ្យាល័យ មួយ នា ពេល ព្រលប់ ទៅ ហើយ នោះ យុវតី វ័យ ក្មេង ម្នាក់ ឈរ ពិព័ណ៌នាអំពី ការ រស់នៅ និង ការងារ របស់ ខ្លួន។ យុវតី វ័យ ក្មេង រូប នេះ ធ្វើ ការងារ សង្គម ជា ច្រើន ឆ្នាំ រាប់ តាំង ពី ធ្វ់ើ ការងារ ស្ម័គ្រចិត្ត រហូត ក្លាយ ជា បុគ្គលិក នៃ អង្គការ ក្រៅ រដ្ឋាភិបាល មួយ ដែល ផ្តោត ជា ចំបង លើ “ការ ការពារ និង លើក កម្ពស់ សិទ្ធិស្រ្តី ដែល ប្រកប ការងារ ជា នារី បម្រើ សេវា កំសាន្ត”។ យុវតី រូប នេះ មាន ភាពក្លាហាន និង ការ តាំង ចិត្ត ខ្ពស់ ក្នុង ការ បំពេញ ការងារ និង ដោះស្រាយ បញ្ហា ប្រឈម ដែល ខ្លួន បាន ជួបប្រទះ ប៉ុន្តែ គាត់ ហាក់ មិន មាន ភាព ក្លាហាន ក្នុង ការ បរិយាយ ពី ការងារ ទាំង ស្រុង របស់ ខ្លួន ប្រាប់ ក្រុម គ្រួសារ នៅ ឡើយ។

2

តើ អ្នក ចង់ ដឹង ទេ ថា ហេតុ អ្វី បាន ជា យុវតី រូប នេះ ធ្វើ ដូច្នេះ? តើ គាត់ ជួប ប្រទះ បញ្ហា អ្វីខ្លះ ក្នុង ជីវិតបាន ជា គាត់ សម្រេច ចិត្ត ដូច្នេះ? សូម ចុច ទី នេះ ដើម្បី អាន បន្ថែម!

Kimheng Tang

LWHRD បានជួបសម្ភាសន៍ជាមួយយុវតីវ័យក្មេងមួយរូប ដែលចំណាយទាំងពេលវេលា និងថវិការផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការងារសង្គម។ មុនធ្វើកិច្ចសន្ទនារ គឹមហេង ចាប់ផ្តើមដោយប្រយោគ “ខ្ញុំដូចជាគ្មានអ្វីដែលអាចលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃទេ”។ ប៉ុន្តែនៅពេល ដែលបន្តនិយាយជាមួយLWHRD គឹមហេងបានប្រាប់ថា “ការដែលចង់ឃើញសហគមន៍មានភាពរឹងមាំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងឆន្ទះក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការអប់រំសម្រាប់ក្មេងស្រីនៅតាមសហគមន៍ និងទីជនបទ” បានជម្រុញឲ្យយុវតីរូបនេះចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការសង្គម។

2

តើអ្នកចង់ដឹងទេថា ក្មេងស្រីដែលកើតនិងធំធាត់នៅក្នុងទីប្រជុំជន យល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះជីវភាព និងការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមទីជនបទ? តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលលើកទឹកចិត្តយុវតីរូបនេះឲ្យធ្វើការស្ម័គ្រដើម្បីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍សង្គម?

សូមចុចនៅទីនេះដើម្បីស្តាប់ការសន្ទនារ! 

Sela Kaul

“សួរស្តីបង! មកដល់យូនៅ?” គឺជាប្រយោគដំបូងដែលយុវតីវ័យក្មេងសិលានិយាយមកកាន់LWHRD។ សិលា កំពុងតែបម្រើការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដោយផ្តោតជាចំបងលើការសិទ្ធិមនុស្ស និងប្រជាធិបតេយ្យ។  នៅពេលដែលLWHRDសួរអំពីទស្សនៈវិស័យរបស់សិលា យុវតីរូបនេះឆ្លយយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថា “ខ្លួនត្រឹមតែចង់ឃើញកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនដូចបណ្តាប្រទេសដទៃ” ដែលការអភិវដ្ឍជឿនលឿនសំដៅដល់ ការអភិវឌ្ឍផ្សាភ្ជាប់ជាមួួយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស និងគោលការប្រជាធិបតេយ្យ ពោលគឺជាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

1

សិលាក៍ប្រាប់LWHRD អំពីបញ្ហាប្រឈមដែលខ្លួនបានជួបប្រទះក្នុងពេលបំពេញការងារផងដែរ។ តើអ្នកចង់ដឹងទេថា សិលាជួបប្រទះបញ្ញាប្រឈមអ្វីខ្លះ? តើសិលាមានយុត្តិសាស្រ្តយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នេះ? សូមចុចទីនេះដើម្បីស្តាប់ការសន្ទនាររវាងLWHRD និងសិលា!

Neang Sovathana

“ខ្ញុំ គិត ថា មាន ស្រ្តី ជា ច្រើន ដែល គិត ដូច ខ្ញុំ គ្រាន់ តែ ពួក គេ មិន ហ៊ាន និយាយ ព្រោះ និយាយ ទៅ មានការ វាយ ប្រហារ ពី គ្រួសារ វាយ ប្រហារ ពី មិត្តភ័ក្ត វាយ ប្រហារ ពី អ្នក នេះ ពី អ្នក នោះ អញ្ចឹង ទៅ។ ដោយសារ តែ គាត់ មិន ហ៊ាន និយាយ គាត់ អត់ ដឹង ទេ ថា តាម ពិត ទៅ ក៍ មាន អ្នក គាំទ្រ ច្រើនដែរ។”

IMG_0066

តើ អ្នក ចង់ ដឹង ទេ ថា ទន្ទឹម នឹង ភាព ជោគជ៏័យ របស់ សុវ៉ាតនា តើ មាន បញ្ហា ប្រឈម អ្វី ខ្លះ ដែល សុវ៉ាតនា ជូប ប្រទះ? សូម ចុច នៅ ទីនេះ ដើម្បី អាន បន្ថែម!

Cheav Samnang

នៅ ក្រោម ម្លប់ ដើម ផ្កាចំប៉ា អ្នក សារព័ត៌មាន វ័យ ក្មេង ម្នាក់ កំពុង តែ ធ្វើ ការ សន្ទនា ជា មួយ ដំណើរ ជីវិត របស់ ស្រ្តី ដែល ធ្វើ ការ ការពារ សិទ្ធិ មនុស្ស។ “ខ្ញុំ ឈ្មោះ ជាវ សំណាង។” ជា ប្រយោគ ដំបូង ដែល យុវជន វ័យក្មេង រូប នេះ ធ្វើ ការ ណែនាំ ខ្លួន។  សំណាង បាន ប្រលូក ក្នុង ការងារ សង្គម ជា ច្រើន ឆ្នាំ មក ហើយ។ បច្ចុប្បន្ន នេះ គាត់ បាន បង្កើត ក្រុម យុវជន មួយ ដែល ធ្វើ ការ ចែក រំលែក ចំនេះ បទ ពិសោធន៍ ទៅ លើ បញ្ហា ផ្សេងៗ ទៅ ដល់ យុវជន នៅ តាម វិទ្យាល័យ ដែល ក្នុង នោះ មាន ការ លុប បំបាត់ អំពើ ហិង្សា លើ ស្រ្តី និង កុមារ ផង ដែរ។ សំណាង បាន បន្ត ថា “ជា ទូទៅ អំពើ ហិង្សា ធ្វើ ឲ្យ ក្រម សីលធម៌ របស់ មនុស្ស នឹង លែង មាន ភាព ជា មនុស្ស ហើយ ក្នុងសង្គម ទាំង មូល ពោពេញ ទៅ ដោយ អំពើ ហិង្សា បាត់ បង់ ស្ថេរភាព នៅ ក្នុង សហគមន៍ ធ្វើ ឲ្យ ស្រ្តី ដែល ជា ប្រពន្ធ កូន ឬ អ្នក ជិតខាង ភ័យ និង ឥត មាន សុវត្ថិភាព នៅ ក្នុង ខ្លួន។”  កាល ពី ដើម ឡើយ សំណាង មិន ដែល ចាប់ អារម្មណ៍ ទេ ថា ការដែល សំឡឹង មើល ស្រ្តី ពី លើ ដល់ ក្រោម ឬ ការ ប្រើ ពាក្យ សំដី បែប ឌឺ ដង ផ្លែ ផ្កា ដែល ធ្វើ ឲ្យ ស្រ្តី មាន ការ ខ្មាសអៀន ជា ប្រភេទ មួយ នេះ អំពើ ហិង្សា លើ ស្រ្តី។

2

តើ ហេតុ អ្វី បាន ជា គាត់ ផ្លាស់ ប្តូរ ការ គិត យ៉ាង ដូច្នេះ? សូម ចុច នៅ ទីនេះ ដើម្បី ស្តាប់ ការ បំភ្លឺ របស់ គាត់!

Cheng Theanghav

ធាងហាវ ជា យុវជន វ័យ ក្មេង ដែល ហាក់ អឹម អៀន ក្នុង ការ និយាយ នៅ មុខ ឧបករណ៍ ថត សម្លេង  បាន រៀបរាប់ ថា “ស្រ្តី ជា ដៃ គូរ អភិវឌ្ឍន៍” តើ ពាក្យ នេះ មាន អត្ថន័យ យ៉ាង ណា សម្រាប់ គាត់? “ស្រ្តី ជា អ្នក ចូលរួម ចំណែក ក្នុង ការ ផ្តល់ មតិយោបល់ ផ្សេងៗ ប្រសិន បើ ប្រុសៗ ធ្វើ មិន សូវ ជា ល្អ ខ្លាំង នៅ ពេល ស្រ្តី ចូលរួម ចំណែក ល្អិតល្អន់ ជាង ធ្វើ ឲ្យ ការងារ កាន់ តែ ល្អ ជាង។”

1

“យើង ចាប់ ផ្តើម ស្វែង យល់ ពី ទិដ្ឋភាព រស់ នៅ ប្រសិន បើ យើង ជួប ផ្ទាល់ ទិដ្ឋភាព ទាំង អស់ នឹង តើ យើង មាន ការ លំបាក យ៉ាង ណា?” ជា កត្តា ជម្រុញ យុវជន វ័យ ក្មេង ម្នាក់ នេះ ឲ្យ ចូល រួម ចំណែក អភិវឌ្ឍន៍ សហគមន៍។ តើ អំពើ ហិង្សា កើត ឡើង ដោយ សារ អ្វី? យុវជន វ័យ ក្មេង នេះ បាន បញ្ជាក់ ថា “ជា ទូទៅ បញ្ហា គ្រួសារ នឹង គឺ រឿង ជីវភាព រស់ នៅ រឿង ការ អប់រំ  គាត់ មិន សូវ មាន ការ អប់រំ ខ្ពស់ ពេល ខ្លះ ដោយសារ គាត់ ទំនេរ ច្រើន អីចឹង ទៅ ពេល ខ្លះ គាត់ មិន សូវ មាន ការងារ ធ្វើ  នាំ ឲ្យ គាត់ មាន ពេល វេលា ជួប ជុំ គ្នា ពេល ជួប ជុំ គ្នា តែង តែ មាន ការ ញ៉ាំ ស្រា ជា មួយ មិត្តភ័ក្ភ អីចឹង ទៅ។ ពេល ត្រលប់ មក វិញ អាច កើត មាន រឿង ស្មុគស្មាញ នៅ ក្នុង ផ្ទះ  នាំ ឲ្យ វាយ ប្រពន្ធ កូន អីចឹង ទៅ។”

សូមចុចទីនេះដើម្បីអានបន្ថែម!

Soeu Vichea

ក្រោមម្លប់ឈើនាពេលព្រលឹម យុវជនមួយរូបដែលមានទឹកមុខស្ងប់ អមជាមួយនឹងវាចារមួយៗបានប្រាប់ដំណើរជីវិតរបស់ស្រ្តីដែលធ្វើការការពារសិទ្ធិមនុស្សថា “ខ្ញុំផ្លាស់ប្តូរ! ពីមុនពេលខ្ញុំឃើញស្រ្តីស្លៀកខ្លី ខ្ញុំគិតថាមិនល្អ ហើយពេលខ្លះនិយាយដើមទៀត។ តែការពិតទៅគាត់ស្លៀកអីចឹង យើងមិនគួរទៅថាឲ្យគាត់ទេ។”

IMG_2250

ចង់ដឹងអត់ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់មានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងដូច្នេះ?  សូមចុចទីនេះដើម្បីអានបន្ថែម!

Cheng Theanghav

ធាងហាវ ជា យុវជន វ័យ ក្មេង ដែល ហាក់ អឹម អៀន ក្នុង ការ និយាយ នៅ មុខ ឧបករណ៍ ថត សម្លេង  បាន រៀបរាប់ ថា “ស្រ្តី ជា ដៃ គូរ អភិវឌ្ឍន៍” តើ ពាក្យ នេះ មាន អត្ថន័យ យ៉ាង ណា សម្រាប់ គាត់? “ស្រ្តី ជា អ្នក ចូលរួម ចំណែក ក្នុង ការ ផ្តល់ មតិយោបល់ ផ្សេងៗ ប្រសិន បើ ប្រុសៗ ធ្វើ មិន សូវ ជា ល្អ ខ្លាំង នៅ ពេល ស្រ្តី ចូលរួម ចំណែក ល្អិតល្អន់ ជាង ធ្វើ ឲ្យ ការងារ កាន់ តែ ល្អ ជាង។”

“យើង ចាប់ ផ្តើម ស្វែង យល់ ពី ទិដ្ឋភាព រស់ នៅ ប្រសិន បើ យើង ជួប ផ្ទាល់ ទិដ្ឋភាព ​ទាំង អស់ ​នឹង តើ​ យើង មាន ការ លំបាក យ៉ាង ណា?” ជា កត្តា ជម្រុញ យុវជន វ័យ ក្មេង ម្នាក់ នេះ ​ឲ្យ ចូល រួម ចំណែក អភិវឌ្ឍន៍ សហគមន៍។ តើ អំពើ ហិង្សា កើត ឡើង ដោយ សារ អ្វី? យុវជន វ័យ ក្មេង នេះ បាន បញ្ជាក់ ថា “ជា ទូទៅ បញ្ហា គ្រួសារ នឹង គឺ រឿង ជីវភាព រស់ នៅ រឿង ការ អប់រំ  គាត់ មិន សូវ មាន ការ អប់រំ ខ្ពស់ ពេល ខ្លះ ដោយសារ គាត់ ទំនេរ ច្រើន អីចឹង ទៅ ពេល ខ្លះ គាត់ មិន សូវ មាន ការងារ ធ្វើ  នាំ ឲ្យ គាត់ មាន ពេល វេលា ជួប ជុំ គ្នា ពេល ជួប ជុំ គ្នា តែង តែ មាន ការ ញ៉ាំ ស្រា ជា មួយ មិត្តភ័ក្ភ អីចឹង ទៅ។ ពេល ត្រលប់ មក វិញ អាច កើត មាន រឿង ស្មុគស្មាញ នៅ ក្នុង ផ្ទះ  នាំ ឲ្យ វាយ ប្រពន្ធ កូន អីចឹង ទៅ។”

សូមចុចទីនេះដើម្បីអានបន្ថែម!​