March 8 Singing Campaign

យុទ្ធនាការច្រៀងចម្រៀងថ្ងៃ៨មីនា បានផ្តួចផ្តើមឡើងដោយគម្រោងដំណើរជីវិតរបស់ស្រ្តីដែលធ្វើការការពារសិទ្ធិមនុស្ស សហការជាមួយអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេង៨នាក់ផ្សេងទៀត។

យុទ្ធនាការនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ៨មីនា នៅថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ ក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយអំពីសិទ្ធិស្រ្តី។ សមាជិករបស់យុទ្ធនាការបាននិពន្ធបទចម្រៀងថ្មីសម្រាប់យុទ្ធនាការ។

ចង់ដឹងអត់ថាតើអ្នកណាខ្លះជាអ្នករៀបចំយុទ្ធនាការនេះ?

 1. សៅ សេរីសុទ្ធា(អ្នកច្រៀង)
 2. ភោគ ស្រីពេជ្យ (អ្នកថតរូប)
 3. លី រតនៈ (អ្នកលេងហ្គីតា)
 4. សៀន ប៊ុនរិទ្ធ (អ្នកថតរូប)
 5. ឡេង ហ៊ីវហ្វី(អ្នកនិពន្ធចម្រៀង)
 6. យុវនិស្សិតបីនាក់ដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះ (អ្នកច្រៀង)
 7. ដំណើរជីវិតរបស់ស្រ្តីដែលធ្វើការការពារសិទ្ធិមនុស្ស(អ្នកសម្របសម្រួលដំណើរការទូទៅ)

តើពួកយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះ?

 • ២នាក់ក្នុងចំណោមពួកយើងជាអ្នកលេងភ្លេង
 • ៤នាក់ក្នុងចំណោមពួកយើងជាអ្នកច្រៀង
 • ឯ២នាក់ទៀតគឺជាអ្នកថតរូប

តើយើងច្រៀងនៅទីណា?

យើងបានច្រៀងចម្រៀងនៅមុខព្រះបរមរាជរាំង និងតាមមាត់ទន្លេនៅរាជធានីភ្នំពេញ។

តើអ្វីបានកើតឡើង?

ដំបូងឡើងយើងច្រៀងនៅមុខព្រះបរមរាជវាំង។ មានតែសមាជិកយើងប៉ុន្នោះដែលច្រៀង។ ប្រហែលជា២០នាទីក្រោយមក មានមនុស្សប្រហែលជា២០នាក់បានចូលរួមជាមួយយើង។ យើងបានច្រៀងនៅ៦កន្លែងផ្សេងពីគ្នា ដោយមានចូលរួមជាមួយយើងប្រហែលជា១០០នាក់។ នៅថ្ងៃនោះយើងច្រៀងរហូតដល់អ្នកចូលរួមអាចចាំចម្រៀងយើងបាន ទើបយើងប្តូរទីកន្លែង។ យើងបញ្ចប់យុទ្ធនាការរបស់យើងនៅម៉ោង៨យប់។

អ្នកចូលរួមបានចែករំលែកមកកាន់យើងថា៖ ខ្ញុំចូលចិត្តយុទ្ធនាការនេះពីព្រោះខ្ញុំអាចចូលរួមបាន ហើយអត្ថន័យនៃចម្រៀងជាប្រយោជន៍ដល់សង្គម។ ចំណែកឯសមាជិកវ័យក្មេងរបស់យើងក៍លើកឡើងដែរថា “ នេះគឺជាលើកទីមួយហើយដែលខ្ញុំចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការ។ ខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់ដែលឃើញមានអ្នកដទៃចូលរួមជាមួយយើង។”

តើអ្នកចង់ច្រៀងចម្រៀងជាមួយយើងទេ? ខាងក្រោមនេះគឺជាចម្រៀងរបស់យើង!

I. ៨មីនាជាថ្ងៃដ៍មានអត្ថន័យ គឺជាថ្ងៃនារីលើសាកលលោក ស្រ្តីមានសិទ្ធិ ដូចបុរស ទាំងអស់គ្មានសោះទេ ការរើសអើង។ ត្រូវក្លាហ៊ាន ចូលរួមកសាងសង្គម អភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់វិស័យ លើកតម្លៃ សិទ្ធិសេរី ឲ្យបានជ្រួលជ្រាបដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា។

R. ស្រ្តីជាស្នូលនៃសង្គម ជានិមិត្តរូបនៃក្តីសុខុម ស្រ្តីជាមានតានៃពិភពលោក។

II. ជាស្រ្តីត្រូវឲ្យតម្លៃខ្លួនជានិច្ច មិនភ្លេចរក្សាមិត្តភាពល្អ ត្រូវក្លាហ៊ាន មិនបោះបង់ មិនឲ្យជួបឧបសគ្គប្រោះខ្លួនជាស្រ្តី មិនឲ្យជួបឧបសគ្គប្រោះខ្លួនជាស្រ្តី មិនឲ្យជួបឧបសគ្គប្រោះខ្លួនជាស្រ្តី មិនឲ្យជួបឧបសគ្គប្រោះខ្លួនជាស្រ្តី។

(និពន្ធដោយ ឡេង ហ៊ីវហ្វី)

**********

March 8 Singing Campaign was initiated by Life of Women Human Rights Defenders in cooperation with 8 young leaders.

This campaign was conducted to celebrate International Women’s Rights Day on 8 March 2014 in order to raise awareness of public concerning women’s rights. March 8 Singing Campaign composed new song related to women’s rights and sang at public places.

Do you want to know who conducted this campaign?

 1. Sao Sereysothea (Signer)
 2. Phok Sreypich (Photographer)
 3. Ly Rattanak (Guitar Player)
 4. Leng Hywfi (Song writer)
 5. Sean Bunrith (Photographer)
 6. Life of Women Human Rights Defenders (General Facilitator)

What did we do during campaign?

 • Two of us were musician;
 • Four of us were signers; and
 • The last two were photographers

Where did we sign a song?

We sang in front of Royal Palace and along the riverside in Phnom Penh.

What’s up?

Young people gather together to sing a song. Firstly, there were only us sang a song. 20 minutes later, there were about 20 people joint us. We sang six different places, and we engaged people about 100 to sing our song. On that day, we sang the song again and again until the participants remembered our song, then we moved to other places. We closed our campaign at 8 pm.

I like this campaign because I can join with you guys. Singing a song is easy, and the meaning of the song is really good for society, participant said.

I am really happy to see many people joint us. This is my first time to conduct a social activity. We can help our society through doing what we can—just a small good thing, March 8 Singing Campaign’s member.  

Do you want to sing a song with us? Below is our song!

I. ៨មីនាជាថ្ងៃដ៍មានអត្ថន័យ គឺជាថ្ងៃនារីលើសាកលលោក ស្រ្តីមានសិទ្ធិ ដូចបុរស ទាំងអស់គ្មានសោះទេ ការរើសអើង។ ត្រូវក្លាហ៊ាន ចូលរួមកសាងសង្គម អភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់វិស័យ លើកតម្លៃ សិទ្ធិសេរី ឲ្យបានជ្រួលជ្រាបដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា។

R. ស្រ្តីជាស្នូលនៃសង្គម ជានិមិត្តរូបនៃក្តីសុខុម ស្រ្តីជាមានតានៃពិភពលោក។

II. ជាស្រ្តីត្រូវឲ្យតម្លៃខ្លួនជានិច្ច មិនភ្លេចរក្សាមិត្តភាពល្អ ត្រូវក្លាហ៊ាន មិនបោះបង់ មិនឲ្យជួបឧបសគ្គប្រោះខ្លួនជាស្រ្តី មិនឲ្យជួបឧបសគ្គប្រោះខ្លួនជាស្រ្តី មិនឲ្យជួបឧបសគ្គប្រោះខ្លួនជាស្រ្តី មិនឲ្យជួបឧបសគ្គប្រោះខ្លួនជាស្រ្តី។

(Song writer: Leng Hywfi)

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s