អៀង លីនដា

ថ្ងៃនេះLWHRD បានជួបធ្វើការសន្ទនាជាមួយ អៀង លីនដាដែលជាស្រ្តីវ័យក្មេងប្រកបដោយសក្តានុពលក្នុងការដឹកនាំ។ លីនដា គឺជាស្រ្តីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម តាមរយៈការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដូចជា ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ក៍ដូចជាការរៀបចំកម្មវិធីនានាជាដើម។ ស្រ្តីវ័យក្មេងម្នាក់នេះ ចាប់ផ្តើមធ្វើសកម្មភាពទាំងនេះដោយសំលឹងឃើញថា ខ្លួូននឹងអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គម ក៍ដូចជាបង្ហាញពីសក្តានុពលរបស់យុវជនក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិ និងលទ្ធិប្រជាធិប្បតេយ្យនៅកម្ពុជា។ ជាងនេះទៅទៀតការបង្ហាញពីភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការដឹកនាំជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន ក៍ដូចជាសកម្មភាពនានា បានធ្វើឲ្យលីនដាក្លាយជាយុវជនគំរូសម្រាប់យុវជនវ័យក្មេងជាច្រើនទៀត។

10983852_1047935735235658_6517436573210823543_n

ស្របជាមួយនឹងភាពឆ្លាតវ័យរបស់ខ្លួន ស្រ្តីវ័យក្មេងរូបនេះក៍ជួបប្រទះនូវបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗក្នុងជីវិតក៍ដូចជាក្នុងពេលបំពេញការងារផងដែរ។ បញ្ហាមួយដែលលីនដាគិតថាជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងសម្រាប់ខ្លួនឯងក៍ដូចជាស្រ្តីជាច្រើនផ្សេងទៀត គឺការមិនទាន់មានការទទួលស្គាល់ពេញលេញចំពោះការងារដែលខ្លួនធ្វើក្នុងនាមជាស្រ្តី។ តួយ៉ាងដូចជាការធ្វើការចេញពីធ្វើការពេលយប់ជាដើម បានក្លាយជាប្រធានបទដែលត្រូវសមាជិកសហគមន៍មួយចំនួននិយាយមិនល្អដោយមិនបានសួរទៅកាន់លីនដាទេថា “គាត់ចំណាយពេលពីព្រឹកដល់យប់ធ្វើអ្វីខ្លះ? ហើយធ្វើដើម្បីអ្វី?”។ បើទោះជាមានបញ្ហាយ៉ាងនេះក្តី ក៍លីនដានៅតែព្យាយាមជម្នះបញ្ហាទាំងនេះ។ លីនដាអាចយកឈ្នះបញ្ហាទាំងនេះបាន អាស្រ័យដោយមានការលើកទឹកចិត្តពីក្រុមគ្រួសារ មិត្តភ័ក្ភ និងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួន។ ទន្ទឹមនឹងនេះ លីនដាក៍សង្ឃឹមដែរថា “ក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងសហគមន៍នឹងលើកទឹកចិត្ត ព្រមទាំងផ្តល់ឳកាសដល់ស្រ្តី និងក្មេងស្រី ឲ្យទទួលបានការអប់រំ និងឳកាសដូចក្មេងប្រុស ឬបុរសដែរ”។

សូមចុចនៅទីនេះដើម្បីអានបន្ថែម!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s