មួង វណ្ណឌី

“បង! យករឿងខ្ញុំទៅធ្វើអី?” គឺជាប្រយោគដំបូងដែលអ្នកសារព័ត៌មានវ័យជាង២០ឆ្នាំបាននិយាយមកកាន់ LWHRD។ មួង វណ្ណឌី គឺជាឈ្មោះអ្នកអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងរូបនេះ។ វណ្ណឌីបានប្រកបការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានអស់រយៈកាលជាងពីរឆ្នាំមកហើយ ពោលគឺចាប់តាំងពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកគ្រប់គ្រងសារព័ត៍មានក្នុងឆ្នាំ២០១៤មកម្លេះ។ “ខ្ញុំធ្វើអ្នកសារព័ត៌មានពីព្រោះតែខ្ញុំចូលចិត្ត និងចែករំលែកព័ត៍មានដល់មហាជន” គឺជាចម្លើយដែលវណ្ណឌីឆ្លើយទៅនឹងសំនួរ ហេតុអ្វីបានជាធ្វើអ្នកកាសែត? អ្នកសារព័ត៌មានមិនមែនជាអាជីពងាយស្រួលប៉ុន្មានទេ។ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានវណ្ណឌី ត្រូវមានភាពក្លាហាន និងទំនុកចិត្តខ្ពស់ក្នុងការចុះទៅយកព័ត៌មាននៅតាមទីតាំងផ្សេងៗ ដែលពេលខ្លះគាត់ត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ។ វណ្ណឌីបាននិយាយពោពេញទៅដោយទំនុកចិត្តថា “យើងសរសេរព័ត៌មានគឺមិនឲ្យពួកគាត់ជឿលើយើងទេ គឺយើងឲ្យពួកគាត់ពិចារណាថាត្រូវឬក៍ខុស”

0

តើអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងរូបនេះជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះក្នុងពេលបំពេញការងារ? តើក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មាន វណ្ណឌីធ្វើយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីជម្នះបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ? សូមចុចនៅទីនេះដើម្បីអានបន្ថែម!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s