កែវ ចាន់រ៉ា

ក្បែមាត់ស្រះនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយ ស្រ្តីវ័យក្មេងដែលមានវ័យប្រមាណជាជាង២០ឆ្នាំកំពុងតែអង្គុយធ្វើការសន្ទនាជាមួយLWHRD។ កែវ ចាន់រ៉ា គឺជាឈ្មោះស្រ្តីវ័យក្មេងម្នាក់នេះ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ចាន់រ៉ា កំពុងតែបម្រើការក្នុងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានដំណែងជា”អគ្គលេខាធិការរង”។ ទំរាំតែបានទទួលដំណែងបច្ចុប្បន្ននេះ ចាន់រ៉ាបានតស៊ូឆ្លងកាត់នូវឧបសគ្គជាច្រើន ដើម្បីសម្រេចនូវក្តីស្រមៃខ្លួន។

1617231_564647263634904_6605474758412398017_o

តើអ្នកចង់ដឹងទេថាពីយុវតីម្នាក់ដែលបម្រើការជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ក្លាយមកជាស្ត្រីវ័យអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងឆ្លងកាត់បញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះ ហើយតើគាត់ធ្វើការតស៊ូយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីជម្នះបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ? តើអ្វីជាកត្តាជម្រុញឲ្យស្រ្តីរូបនេះនៅតែបន្តការងាររបស់ខ្លួន? សូមចុចនៅទីនេះដើម្បីអានបន្ថែម!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s